Zuidelijke Oscillatie

Tot de southern oscillations behoren de El Niño en zijn tegenhanger de La Niña. Beiden wisselen elkaar periodiek af en liggen net ten zuiden van de evenaar in de Stille oceaan.
In Europa hebben de El Niño en La Niña niet veel invloed, maar de kans dat een tot stormdepressie omgevormde tropische cycloon West-Europa kan bereiken is tijdens een La Niña iets groter dan tijdens een El Niño. Dergelijke ex-tropische cyclonen kunnen dan voor veel regen, onweer en wind zorgen.

EL NIÑO – SOUTHERN OSCILLATION (ENSO)

– Krachtige straalstroom boven de Stille oceaan,
– Lagedrukgebieden boven het noorden van de Stille Oceaan,
– Afzwakken van westenwind, of draaiend naar het oosten boven de evenaar van de Stille oceaan,
– Krachtige hogedrukgebieden boven de Indische oceaan, Australië en Indonesië,
– Warm en nat in de woestijnen van Peru,
– Omkering van de zeestroming in de richting Zuid Amerika,
– Afname van cycloon activiteit boven de Atlantische oceaan,
– Toename van cycloon activiteit boven het oostelijk deel van de Stille Oceaan.

LA NIÑA – SOUTHERN OSCILLATION

– Variable straalstroom boven de Stille Oceaan,
– Tendens voor blokkerende hogedrukgebieden boven de noordelijke Stille oceaan,
– Westenwind boven de evenaar van de Stille oceaan,
– Nat aan de westelijk equatoriale kusten van de Stille oceaan,
– Omkering van de zeestroming in de richting van zuidoost Azië,
– Toename van cycloon activiteit boven de Atlantische oceaan,
– Afname van cycloon activiteit boven het oostelijk deel van de Stille oceaan.