In de atmosferische stromingen maken we onderscheid tussen 3 verschillende fasen. Te weten zonaal, meridionaal en een blokkade. Het eerste type stroming is de zonale variant die dus netjes van west naar oost loopt. Zodra de straalstroom gaan meanderen, spreken we van een meridionale stroming waarbij lucht of van noord naar zuid of van zuid naar noord stroomt.

Een blokkade is feitelijk een totale omkering van de zonale stroming. In de winter levert dit bij ons een koude periode met vorst en sneeuw op. De wind komt dan uit het oosten en voert koude lucht aan vanaf het continent. In de zomer levert een blokkade een warm en meest droog weertype op.