Katafront

Een, in het algemeen, zwak front. Het Griekse woord ‘kata’ staat voor ‘omlaag’. Bij het front zijn niet alleen stijgende luchtbewegingen waar te nemen, maar ook dalende. Het tegenovergestelde is een anafront.