Hoeveelheid zonnestraling per oppervlakte-eenheid. Van de kortgolvige zonnestraling die aan de rand van de atmosfeer binnenkomt, bereikt een gedeelte rechtstreeks het aardoppervlak. Dat gedeelte heet directe straling. Een gedeelte van die straling wordt verstrooid en geabsorbeerd. Van die straling die verstrooid wordt, bereikt een gedeelte het aardoppervlak, de diffuse straling. De directe en diffuse straling vormen samen het totaal wat aan zonnestraling aan het aardoppervlak ontvangen wordt en heet de globale straling. Deze straling wordt gemeten met een pyranometer en uitgedrukt in Joules per vierkante meter. Hieruit wordt de duur van de zonneschijn berekend.