Laaggebergte

Een laaggebergte is een gebergte met een gemiddelde topografische hoogte van tussen de 500 en 750 meter. Bekende laaggebergten zijn de Eifel, de Ardennen en de Hunsrück.

Gebieden van een lagere gemiddelde hoogte die duidelijk kenmerken van een gebergte hebben, worden ook hiertoe gerekend, zoals het Teutoburgerwoud en het Wezergebergte.

Geologie

Geologisch gezien zijn laaggebergten ofwel tot laaggebergte geërodeerde hoog- of middelgebergten ofwel (nog) niet tot hogere gebergten ontwikkelde gebergten. De Eifel en Ardennen zijn gevormd tijdens de Hercynische orogenese en sindsdien geërodeerd.