V MIDDELLANDSE ZEEROUTE

DEPRESSIEROUTES

Traject Va-Vb brengt in Midden-Europa veel sneeuw. Deze variant komt ook in andere jaargetijden voor en kan dan vooral in de zomer voor wateroverlast in grote delen van Midden-Europa zorgen, zoals in augustus 2002 toen er grote waterlast optrad met de Elbe overstromingen. De depressie die deze overlast veroorzaakte is op de animatie van Meteosat 7 beelden van 8 t/m 12 augustus 2002 te volgen vanaf de Golf van Biskaje en volgt voorbeeldig de Va-Vb route. De Vb variant is ook opgenomen in de Grosswetterlagen als Laag boven Midden-Europa.

Klik op de afbeelding links om de animatie te starten. (satellietdata: Eumetsat (c) 2002).