De boomgrens is de grens van een habitat waar bomen voorkomen. Voorbij de boomgrens laten de omstandigheden geen bomen meer toe. De bekendste boomlijn is die waar de temperatuur de onderscheidende factor is. Dit type boomgrens komt voor aan de beide polen en in gebergten. In de Europese Alpen ligt de boomgrens ongeveer tussen de 1800 en 2200 meter, daarentegen in de westelijke Rocky Mountains rond 3500 en nog zuidelijker rond de 3700m. Ook droogte levert een boomgrens op, in woestijnen kunnen de omstandigheden bomen onmogelijk maken. Naast temperatuur en droogte, kunnen andere factoren een rol van betekenis spelen. Bij veel wind of wanneer te veel zout in de bodem voorkomt, kan er sprake zijn van een boomgrens.

Foto Aspen (2100m) en Aspen mountain (3400m) in de westelijke Rocky Mountains (Colorado). Let op de boomgrens die hier tot 3400 a 3500meter hoogte reikt