Advectieve mist

Advectiemist is een vorm van mist. Deze vorm van mist hangt samen met de aanvoer en transport van lucht (advectie).

Hoe ontstaat advectieve mist?

De mist ontstaat als warme lucht over een koud oppervlak wordt geblazen. Dat koude oppervlak kan bijvoorbeeld water zijn (zoals een oceaan, sloot of meer). De warme lucht koelt af door het koude oppervlak en de luchttemperatuur bereikt het dauwpunt. Waterdamp gaat condenseren aan aërosolen en er ontstaat mist. Anders dan bij stralingsmist, moet bij advectieve mist wel wind staan. Voorbeelden van advectieve mist zijn: slootmist, kanaalmist, zeemist en arctische zeerook.