tussenhoog

Artikel

Alpen - Nogmaals (veel) neerslag -onweersbuien / Op langere termijn zomers

Algemeen; aan de zuidelijke rand van een uitgestrekt lagedrukgebied met centrum boven Noord-Europa wordt met een en westelijke stroming steeds weer vochtige lucht naar de Alpen gevoerd. Vandaag woensdag nadert vanuit het westen een lagedrukgebied en actieve storing met nieuwe neerslag / buien. Vanaf donderdag inzettende (tijdelijke) weersbetering. Onbestendigheid troef...
Lees verder
Alpen - Zonaal, geleidelijk zuidelijker verlopend polair front

Alpen - Zonaal, geleidelijk zuidelijker verlopend polair front

Algemeen; Na een zeer milde föhnige zondag gaat een koufront maandag voor onbestendiger weer en een tijdelijke  afkoeling zorgen. In het vervolg evolueren we naar een krachtig zonaal (westelijk) Atlantisch regime waarbij het polaire front wat zuidelijker komt te liggen. Opgenomen in de westelijke hoogtestroming zorgen ruggen en troggen dan...
Lees verder
Alpen - Volgend winters plaagstootje, opnieuw winters in de bergen

Alpen - Volgend winters plaagstootje, opnieuw winters in de bergen

Algemeen; uitgaande van depressie - Lucy - met kern boven de Britse Eilanden neemt de zuidwestelijke hoogtestroming in kracht toe.  Aan de noordkant wordt het op nadering van een koufront föhnig. Morgen koufront passage met lokaal veel neerslag, sneeuvwalgrens dalen tot 1000 a 1600 meter. In de loop van de...
Lees verder
Alpen -  Onbestendig, woensdag sneeuw. Weekend zonnig en zachter

Alpen - Onbestendig, woensdag sneeuw. Weekend zonnig en zachter

Algemeen; achter een koufront zorgt een tussenhoog van west naar oost vandaag weer voor een weersverbetering. Woensdag stroomt met een volgend koufront een verse portie vochtige maritiem polaire lucht over de Alpen uit gevolgd door tussenhoog invloed op de donderdag. Na passage van een zwak koufront volgt in het weekend...
Lees verder
Alpen - Winterse eindspurt januari, in Weststau tot 100 cm Neuschnee verwacht

Alpen - Winterse eindspurt januari, in Weststau tot 100 cm Neuschnee verwacht

Algemeen;  vandaag maandag nog zwakke tussenhoog invloed voordat in de loop van de middag en avond een actief koufront met neerslag en aantrekkende wind de westelijke Alpen intrekt. Dinsdag en woensdag winters en onstuimig met vooral in de Weststau sneeuw van betekenis. Donderdag en vrijdag van west naar oost warmtefrontpassage...
Lees verder
Alpen -  Steeds meer winterse trekjes hooggebergte

Alpen - Steeds meer winterse trekjes hooggebergte

Algemeen;  met een noordwestelijke hoogtestroming is duidelijk koudere lucht over Alpen gestroomd. Vandaag donderdag komt deze onder invloed van een tussenhoog - Käthe -. Vrijdag krijgen vooral de noordelijke Alpen te maken met restanten van ex hurricane Lorenzo en ook in het  weekend krijgen we te maken met de invloed...
Lees verder
Alpen - Koufronten leiden einde warme nazomer weer in

Alpen - Koufronten leiden einde warme nazomer weer in

Algemeen;  de invloed van hoog - Doris - neemt verder af en aan de oostflank van hoog - Elektra -met kern boven Atlantische Oceaan nadert een koufront. In het voorveld van het front krijgen we te maken met regen en onweersbuien. Het koufront bereikt in de avond de westelijke Alpen en zal tot maandagavond...
Lees verder
Alpen -  Gematigd licht onbestendig zomerweer

Alpen - Gematigd licht onbestendig zomerweer

Algemeen;  zwakke hogedruk invloed bepaalt vandaag het weerbeeld in de Alpen. Woensdag krijgen we te maken met het koufront van depressie - Wolfgang - en wordt er een licht wisselvallige weer episode ingeleid. Een volgende hittegolf is de komende 10 tot 15 dagen niet meer te verwachten en de temperaturen...
Lees verder
Alpen - In afwachting van volgende fronten en lenteweer

Alpen - In afwachting van volgende fronten en lenteweer

Algemeen; Een tussenhoog trekt over de Alpen en zorgt voor droog en zeer zonnig weer. Maandag en dinsdag gaat het met nieuwe storingen weer onbestendig verder en gaat ook de wind weer flink aantrekken. Vanaf dinsdag stroomt daarbij weer zeer zachtere Atlantische  lucht over de Alpen uit die woensdag onder...
Lees verder
Alpen - Na sneeuw en storm geleidelijk weer in rustiger winters vaarwater

Alpen - Na sneeuw en storm geleidelijk weer in rustiger winters vaarwater

Algemeen; depressie - Bianca - is verder naar Tsjechie getrokken en wordt gevolgd door een tussenhoog dat vandaag over de Alpen trekt. Met een naar zuidwest draaiende stroming gaan de temperaturen weer in de lift. Zaterdag nadering van een volgend koufront aan  de noordkant inzettende Föhn en zeer zacht. Zondag...
Lees verder
Alpen - Geleidelijk in rustiger vaarwater, donderdag / vrijdag (sneeuw)storing

Alpen - Geleidelijk in rustiger vaarwater, donderdag / vrijdag (sneeuw)storing

Algemeen; stormdepressie - Sabina - ligt vandaag met kern boven de Barentzee en geleidelijk neemt de invloed op west Europa en de Alpen verder af. Onder invloed van een zwak tussenhoog komen de Alpen tijdelijk in wat rustigere en droger vaarwater. In de loop van de donderdag krijgen we met...
Lees verder
Alpen - Tijdelijk voorjaarsachtig, volgende week weer winter(s)

Alpen - Tijdelijk voorjaarsachtig, volgende week weer winter(s)

Algemeen; onder invloed van een overtrekkend tussenhoog vandaag tijdelijke weersverbetering. In de loop van de middag en avond opkomend warmtefront en oplopende temperaturen. Tijdens het weekend op passage van meerdere (warmte)fronten onbestendig en aanhoudend zeer zacht. Zondag vooral in oosten tijdelijk kouder op (zwak) koufront. Maandag en deels dinsdag (Föhn)...
Lees verder
Alpen - Ex hurricane Sebastien gaat kouder (winter)weer inluiden

Alpen - Ex hurricane Sebastien gaat kouder (winter)weer inluiden

Algemeen; opgenomen in de Atlantische hoogtestroming is ex tropische cycloon Sebastien ten zuidwesten van de Britse Eilanden aangekomen. Aan zijn voorzijde wordt eerst nog zachte lucht aangevoerd waarbij een (zwak) warmtefront de noordelijke Alpen schampt. In het vervolg krijgen we met steeds koudere (maritiem) polaire luchtmassa's te maken. Na een (mogelijk)...
Lees verder
Alpen - Geleidelijk weer onder de vleugels van warmbloedige hogedruk

Alpen - Geleidelijk weer onder de vleugels van warmbloedige hogedruk

Algemeen;  achter een koufront wordt koele vochtige lucht aangevoerd welke vooral in de noordoostelijke Alpen Staubewolking en neerslag geeft. Elders wordt de lucht door een tussenhoog tijdelijke droger. Na een tijdelijke weersverbetering volgt dinsdag een warmtefront, het koufront staat voor de woensdag op het weermenu. Vanaf donderdag vrijdag met stijgende...
Lees verder
Alpen - Stuivertje wisselen hoge en lagedruk

Alpen - Stuivertje wisselen hoge en lagedruk

Algemeen;  de Alpen liggen aan de voorzijde van een depressie - Nils 2 - in een zuidwestelijke stroming waarmee eerst nog droge en zachte lucht wordt aangevoerd. In de loop van de dag nadert vanuit het westen een actief koufront dat tot morgenavond de Alpen zal zijn gepasseerd. Donderdag volgt...
Lees verder
Alpen - Tijdelijke weersverbetering, vanaf donderdag onbestendiger en koeler

Alpen - Tijdelijke weersverbetering, vanaf donderdag onbestendiger en koeler

Algemeen;  een koufront met regen en (onweers)buien  is via de Alpen naar de Balkan getrokken en daarachter is koelere maar geleidelijk ook weer drogere lucht binnengestroomd. Onder invloed van een in kracht toenemend tussenhoog - Elektra - krijgen we tot en met woensdag te maken met een verdere weersverbetering. Donderdag...
Lees verder
Alpen - Tropisch geharrewar, volgende week afkoeling

Alpen - Tropisch geharrewar, volgende week afkoeling

Algemeen;  zwakke hogedruk invloed zorgt vandaag vrijdag voor zonnig en (zeer) warm zomerweer. In de loop van de zaterdag krijgen we te maken met de invloed van een koufront behorende bij depressie - Yap - en krijgen we te maken met regen en onweersbuien. Zondag stroomt weer drogere lucht over de...
Lees verder
Alpen - Zomerse fasen afgewisseld door (buien) storingen met afkoeling

Alpen - Zomerse fasen afgewisseld door (buien) storingen met afkoeling

Algemeen;  uitgaande van depressie  - Xaver - vandaag met kern boven de noordelijke Noordzee wordt met een zuidwestelijke hoogtestroming vochtig warme onstabiele lucht aangevoerd. Donderdag krijgen we te maken met een tussenhoog wat tot in het weekend het weerbeeld hoog zomers zal gaan bepalen. In de loop van de zaterdag...
Lees verder
Alpen -  Schermutselingen tussen Azorenhoog en lagedruk

Alpen - Schermutselingen tussen Azorenhoog en lagedruk

Algemeen; een zwak hoog - Ophelia - breidt de invloed van het westen verder over de Alpen uit. Met stijgende luchtdruk en de aanvoer van drogere lucht beloven donderdag en zondag van west naar oost vriendelijk en warmer te gaan verlopen. Vanaf zaterdag stroomt vanuit het zuiden weer vochtigere lucht binnen en...
Lees verder
Alpen - Onder de vleugels van lagedruk, tussenhoog en koudeputjes

Alpen - Onder de vleugels van lagedruk, tussenhoog en koudeputjes

Algemeen; onder invloed van depressie - Axel -, vandaag met kern boven de Alpen, wordt met een overwegend ZO hoogtestroming zachte maar ook vochtige lucht vanaf de Middellandse Zee aangevoerd. Ook de nieuwe week gaat met lagedruk zacht en onbestendig verder. Pas in de tweede helft van de week krijgen...
Lees verder