Disclaimer

Copyright

Alpenweerman is een educatieve nieuwssite die nieuws en weerberichten schrijft voor onze bezoekers. De nieuwswaarde is belangrijk. Dee daarbij behorende illustraties verduidelijken het artikel.

Alpenweerman aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor content (foto’s en beeldmateriaal) van derden  onjuiste bronvermelding!

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij www.alpenweerman.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van www.alpenweerman.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan www.alpenweerman.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. www.alpenweerman.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
, verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. www.alpenweerman.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.


Innsbruck en NKBV zijn partners van Alpenweerman.