Alpenhoofdkam ( Alpenhauptkamm )

Regelmatig komt de term “Alpenhoofdkam” of in het duits ” Alpenhauptkamm” ter sprake en aangezien deze scheidingslijn grote klimatologische en vooral ook meteorologische invloeden heeft op het Alpenweer maar ook op het centraal Europese weer wilde ik hier iets dieper op ingaan.

Info Alpen algemeen

De Alpen (van Latijns Alpes, van de stam alb- = wit) zijn een bergketen in Europa, die zich uitstrekt van de Franse Middellandse Zeekust in het zuidwesten tot het Pannonisch Bekken in het oosten. De oppervlakte van het gebergte is meer dan 200.000 km². De Alpen zijn verdeeld over acht staten: Frankrijk, Monaco, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië, Duitsland en Liechtenstein. In totaal leven er tegen de 13 miljoen mensen.

De Alpen worden begrensd door de Golf van Genua, de Rhônevlakte, de Povlakte, het Zwitserse Mittelland, het Alpenvoorland van Beieren en de Kleine Hongaarse Laagvlakte. De boog van de Alpen begint bij de Golf van Genua, waar het gebergte oostwaarts overgaat in de Appenijnen. Vanaf hier loopt het gebergte naar het noorden om dan oostwaarts rond de Povlakte om te buigen. In deze ombuiging komen de Alpen samen met de Jura om dan verder naar het oosten geleidelijk lager te worden. Bij Wenen zijn de Alpen van de geologisch verwante Karpaten gescheiden door het Bekken van Wenen.

In het westen van de Alpen liggen toppen boven de 4000 meter, de oostelijke Alpentoppen zijn tot rond de 3000 meter hoog. De hoogste top is de Mont Blanc (4811 m) en daarnaast zijn nog 128 toppen hoger dan 4000 meter. De Alpen zijn een relatief jong gebergte, gevormd tijdens de Alpiene orogenese in het Tertiair. In de Alpen ontspringen veel grote rivieren van Europa, zoals de Rhône, de Rijn, de Po en de Inn.

De Alpen vormen een belangrijke klimatologische en geografische barrière in Europa. Ze vormen de waterscheiding tussen het noorden en zuiden van Europa en scheiden het mediterrane klimaat van Zuid-Europa van de door de Atlantische Oceaan beïnvloede gematigde klimaten van Noord- en Midden-Europa. Sinds de prehistorie vormen de Alpenpassen belangrijke verbindingen tussen Zuid- met Noord-Europa.

Kaart gebieden Alpen

Topografie kaart Europese Alpen

Satelliet opname besneeuwde Alpen

De”Alpenhoofdkam”

De”Alpenhoofdkam” is een denkbeeldige lijn die gevormd wordt door de hoogste toppen van de Alpen welke van oost naar west en via de westelijke Alpen deels van noord naar zuid verlopen en een regionale water en weer barrierre vormen. De gebieden ten zuiden van de Alpenhoofdkam vloeien hun water af naar de Po en via de Drau naar de Donau, de gebieden noordelijk van de Alpenhoofdkam nar de Rhone, Rijn en via de Inn ook weer naar de Donau.

Globaal kan gesteld worden dan bij noordelijke luchtstromingen de gebieden ten zuiden van de Alpenhoofdkam weer begunstigd zijn ( noord Föhn ) en de neerslag voornamelijk ten noorden hiervan zal vallen ( noord stuwing of Nordstau ) .

Bij zuidelijke luchtstromingen zijn de gebieden ten noorden van de Alpenhoofdkam weer begunstigd ( zuid föhn ) en zal de neerslag voornamelijk in de gebiede ten zuiden hiervan vallen ( zuid stuwing of Südstau ).

De gebieden op het grensgebied kunnen door zowel noordelijke als ook zuidelijke luchtstromingen beinvloed worden.

Door de enorme verschillen en komplexiteit in de topografie en orografie van de Alpen kan het weer op kleinste ruimten enorm verschillen ( micro klimaat ). Dit geldt in het bijzonder voor de zgn inner Alpine gebieden. (zie kaart Zwitserland) I

Kaart met denkbeeldige lijn Alpenhoofdkam

Alpenhoofdkam Zwitserse Alpen

Alpenhoofdkam Oostenrijkse Alpen